Det finns många anledningar till att kvinnor tappar hår.
Är du en av dem som döljer ditt håravfall och som tycker det är jobbigt att prata om att tappa hår?

Enligt tidningen Må Bra (8 maj 2016) finns det många anledningar varför du tappar hår.

Tidningens artikelförfattare menar att sjukdomar, stress och mediciner men även graviditet, järnbrist och problem med sköldkörteln kan ligga bakom till exempelvis kvinnligt håravfall.

Håravfall tar inte hänsyn till ålder
Många över 50 år får även de problem med glesnande hårväxt hår.

Ofta skapar håravfall en inre stress som påskyndar håravfallsprocessen ytterligare.

Effektiv hjälp mot håravfall
PRP eller egentligen Platelet Rich Plasma innebär att några milliliter av det egna blodet används för att utvinna särskilda tillväxtfaktorer som är godis för hårsäckarna.

Tillväxtfaktorn injiceras i hårbotten och den efterföljande, kroppskemiska processen hjälper till att lindra och avstanna håravfallet.

”Metoden är både snabb och effektiv. Redan efter tre till fyra veckor minskar håravfallet avsevärt.”

Därefter tar det cirka sex veckor innan håret börjar växa igen. Oftast är det nya håret både tjockare och har en bättre kvalitet.

80% får hjälp
Enligt reportaget i Tidningen må Bra (8 maj 2016) får 80 procent av alla som blir behandlade hjälp.

Ju tidigare behandlingen påbörjas, desto större är chansen att den lyckas och metoden är dessutom både säker och hundra procent naturlig.

Själva behandlingen tar cirka 15 minuter och upprepas var tredje vecka i en kur.

Efter den första intensiva kuren måste proceduren upprepas men minder ofta.

.

”Effekten håller inte i evighet utan man kan behöva påfyllning men den ger en boost till håret som ofta håller mer än ett år enligt Må Bra (8 maj 2016).”