ALLMÄNNA VILLKOR 2021-06-21

Riktpriser

Samtliga priser på våra behandlingar och ingrepp är riktpriser. Exakta priser, paketpriser och offerter lämnas skriftligt i samband med förundersökning. Lämnade priser och offerter gäller om ingen annan överenskommelse träffats trettio (30) dagar från utskriftsdatum. Offert eller orderbekräftelse gäller med reservation för oannonserade prishöjningar vilket innebär att leveransdagens pris gäller. Prislistor, paketpriser och offerter är alltid angivna inklusive moms om inget annat anges. Prisförändringar sker löpande och aviseras på vår hemsida. Presentkort gäller tillsvidare och alltid minst i två år från utfärdandet.

 

Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudanden

Prislista gäller om inget annat avtalats. Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudande är tidsbegränsade och gäller före bruttoprislista. Individuella specialpriser och specialprislistor kan inte kombineras med aktivitetspriser, kampanjpriser eller specialerbjudanden.

 

Din behandlare

Klinikens personal arbetar i team, olika personal har olika kompetens för att erbjuda dig den största sakkunskapen som krävs i varje enskilt uppdrag. En delegation från klinikens ledning ger sonika utvald personal med speciell kunskap tillstånd att utföra tjänster för att ge dig så hög prestanda som möjligt. Innan klinikens tjänster tar sin början är det därför av vikt att överenskommelse träffats om uppdragets omfattning, om vilka kompetenser som anses behövas för att fullfölja uppdraget och vad uppdraget kommer att kosta. Uppdragets kompetenser kan variera från tillfälle till tillfälle och är aldrig knutna till en specifik person – du kan komma att träffa olika behandlare med klinikdelegation att utföra lika tjänst.

 

Om konsultation

En konsultation är anpassad till den specifika tjänst du efterfrågar. De svar du får vid konsultationstillfället gäller således den specifika tjänsten. Ett konsultationstillfälle avser att gälla en (1) enskild tjänst för att behålla tydlighet.

Är du intresserad av olika tjänster bokar du flera påföljande konsultationer.

 

Om konsultationsavgift

Konsultationsavgiften varierar beroende på vilken tjänst som avses. Betalning görs i samband med bokningen och betalas med din telefon. Du kan välja mellan att betala direkt från ditt konto, genom Swish, med månadsfaktura eller via räntefri delbetalning.

 

Om kallelser – och påminnelser

När du reserverar en tid hos oss skickas ett bekräftelsemejl per automatik till den mejladress du uppgett. Får du inget mejl kan anledningen vara att du angett fel mejladress eller att ditt spamfilter placerat vår bekräftelse i din skräpkorg.

Vänligen notera att vi inte tar något ansvar vare sig för bokningstjänsten.

 

Om av – och ombokning

När du bokar en tjänst hos oss första gången skapas ett konto. Detta konto kan du sedan administrera själv, alltså ändra din behandlingstid hur du vill, när du vill.

Vill du omboka din behandlingstid med kort varsel är detta möjligt.

 

Ombokningskostnaden är f.n. Sek 500.

 

Vill du omboka eller avboka din bokade klinikbehandling utan extra ombokningskostnad måste det ske senast 4 dagar före reserverat datum

Har du inte avbokat din klinikbehandling och uteblir från ditt besök debiterar vi 100 % av värdet

Vill du omboka din operationstid måste det ske senast 20 dagar före överenskommet datum.

Ombokningskostnaden är f.n. 20 % av tjänstens värde

Har du inte avbokat din operationstid och uteblir från ditt besök debiterar vi 20 % av värdet

Vid uppvisande av läkare/sjukintyg/PCR-test har du möjlighet att ändra din reserverade tid utan extra kostnad oavsett vilken tjänst du valt.

 

Om avbokning ”sista-minuten”

Behöver du omboka din reserverade tid i ”sista-minuten” ring vår växel via +46 8 218 518.

 

Ombokningsavgift tillkommer med Sek 500.

 

Om faktura vid uteblivet besök (no show)

 • Uteblivet besök (no show) debiteras med:
 • 100 % av tjänstens värde vid klinikbehandling
 • 20 % av tjänstens värde vid operation
 • Sek 1 500 vid utebliven Rådgivning/Konsultation och Efterkontroll
 • Förskottsbetald tjänst ersätts inte vid uteblivet besök
 • Kostnad för administration debiteras med > Sek 400 per tillfälle.

Om förskottsbetalning (handpenning)

När du vill förboka ett specifikt datum till någon av våra tjänster låser vi tid och datum i utbyte mot att du förskottsbetalar. Summan som du förskottsbetalar motsvarar 20 % av tjänstens värde.

Förskottsbetalningar återbetalas inte förutsatt uppvisande av läkarintyg

Fram till 20 dagar före operation finns möjlighet att flytta din tid förutsatt att resterande summa (80 %) betalas

 

Om betalning operation

Betalning görs 20 arbetsdagar före planerat ingrepp.

Du kan inte ändra men inte avboka din tid senare än 20 dagar före behandling. Ej avbokad behandlingstid debiteras med 50 % av operationens värde.

Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

 

Patientjournal

Utdrag av journalanteckningar debiteras per tillfälle med f.n. (2021-06-21) Sek 1 000.

 

Om klagomål, återköp och kreditering

Eventuella klagomål eller reklamationer meddelas skriftligt till Stockholms Medicus inom 10 arbetsdagar efter tjänstens utförande. Felbokningar, dubbelbokningar eller förseningar berättigar inte till skadeståndsanspråk eller kompensation. Eventuella återköp och/eller krediteringar sker i överenskommelse mellan Stockholms Medicus och dig som kund/ patient. Återköp och/eller kreditering effektueras omgående efter gemensam överenskommelse. Vägledning finns hos Allmänna Reklamationsnämnden, konsumentvägledningen i din kommun eller Socialstyrelsen.

 

Om Force Majeure

Om behandlings- eller operationstid försenas eller förhindras genom krig, eldsvåda, strejk, lockout, brist på arbetskraft eller råvara, myndighetsbeslut, statliga ingripande eller andra omständigheter utom Stockholms Medicus kontroll berättigar detta till motsvarande förlängning av leveranstid. Stockholms Medicus är inte skyldiga att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal eller ansvara för skador till följd av händelser utom Stockholms Medicus kontroll. Om förseningen eller hindret är av sådan beskaffenhet att det omöjliggör eller väsentligt försvårar behandling är Stockholms Medicus befriad att fullgöra denna. För sådana behandlingar som av ovan nämnda anledning försenats eller förhindrats fritar sig Stockholms Medicus allt skadeståndsansvar.

 

Våra garantier

 • Vi garanterar att verksamhetens tjänster utförs fackmannamässigt
 • Vi garanterar att verksamheten endast använder medicintekniska produkter som är godkända för den europeiska marknaden
 • Vi garanterar att verksamhetens läkemedel endast köps av svenska apotek
 • Vi garanterar att verksamhetens personal är antingen diplomerad, legitimerad eller specialiserad och utför klinikens tjänster enligt gällande regler
 • Vi garanterar att verksamheten arbetar med tillstånd av Socialstyrelsen
 • Vi garanterar att verksamheten innehar patient- och ansvarsförsäkring
 • Vi garanterar att verksamheten har medicinskt ansvarig läkare
 • Vi garanterar att kliniken har verksamhetsansvarig chef