top of page

DUBBELHAKA

Om det är något område på kroppen som du bara nästan aldrig kan bli av med fett av dig själv så är det bland annat dubbelhakan. Alla individer föds med olika utgångslägen, genetiska anlag och hormoner som styr hur fett samlas på kroppen. Tyvärr är dubbelhakan den mest typiska platsen för fettansamling och kan tas bort med hjälp av fettsugning.

Oönskade fettavlagringar är i allmänhet inte möjliga att bli av med genom kost och träning. Fettsugning, eller liposculpture, syftar till att bli av med lokaliserade ansamlingar av fett under huden. Det är ingen ersättning för bantning men resultatet är permanent eftersom de borttagna fettcellerna inte kan regenereras. Du kan fettsuga helt olika delar av kroppen, såsom haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg, vader.

Det går att försöka göra fettsugning på fler ställen vid samma tillfälle, det som begränsar är hur mycket fett som tas bort på en och samma gång. under hela operationen injiceras saltlösning i fettvävnaden och fettet kan sedan sugas ut med smala nålar. För varje område som fettsugs finns det vanligtvis 2-3 ärr som vardera är cirka sju millimeter stora.

Tänk på att fettsugning, fettskulptur inte ersätter träning eller bantning, men det är ett trevligt komplement. Du kommer att kunna göra fettsugning på kroppsområden motsvarande haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg, etcetera.

bottom of page