DUBBELHAKA

Om det är något område på kroppen som du aldrig kommer kunna träna bort fett så är det bland annat dubbelhakan. Alla människor föds med olika förutsättningar, arvsanlag och hormoner som styr hur fettet samlas på kroppen. Tyvärr är dubbelhakan den allra vanligaste platsen för fettansamling och kan tas bort med hjälp av fettsugning. 

Oönskade fettansamlingar är ibland omöjliga få bort genom kost och motion. Fettsugning, eller liposculpture, syftar till att ta bort lokaliserade fettansamlingar under huden. Det är ingen ersättning för bantning men resultatet är bestående då de borttagna fettcellerna inte återbildas. Man kan fettsuga olika områden på kroppen, exempelvis haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg, vader.

 

Det är möjligt att göra fettsugning på flera ställen vid samma operationstillfälle, det som begränsar är hur stor mängd fett som kan tas bort vid ett och samma tillfälle. Vid operationen sprutas saltlösning in i fettvävnaden och fettet kan sedan sugas ut med smala kanyler. För varje område som fettsugs brukar det bli 2-3 ärr som är cirka 7 mm stora vardera.

 

Kom ihåg att fettsugning, liposculpture, ersätter inte träning eller bantning, men det är däremot ett fint komplement. Man kan göra fettsugning på kroppsområden såsom haka, överarmar, mage, höfter, lår, rygg m.m.