GARANTI VID BRÖSTKIRURGI

GARANTI VID BRÖSTKIRURGI
Inledning
Efter behandling/ ingrepp med för kroppen främmande material (implantat/protes eller fillers)
kan det uppstå olika former av komplikationer. Komplikationer som uppkommer efter ingrepp
beror normalt inte på grund av försummelse från klinik eller patient utan oftast på kroppens
oförutsägbara reaktion vid kontakt med främmande material.

Garantins innehåll
Vår garanti ger dig möjligheten att utan kostnad för arbete få korrigerat medicinskt behäftat
fel vid ett hos oss utfört ingrepp och som påverkar din hälsa. Garantin avser
behandling/ingrepp med implantat/protes, fett eller fillers.

Vilken typ av övriga komplikationer täcks inte av vår garanti?
Garantin täcker delar av kostnaden för korrigerande ingrepp vid konstaterande av medicinskt
behäftat fel efter din behandling/ingrepp.

Garantin täcker inte kostnaden för korrigering av andra mer permanenta komplikationer som
ruptur, bottoming out, rippling, stretch marks, känselbortfall eller ärrvävnader.

Garantin täcker inte behandlingar av låggradig inflammation eller behandlingar av
lågvirulenta bakterier som uppkommit efter behandling/ingrepp.

Garantin täcker inte kostnad för medicinsk bedömning eller korrigerande tjänster av tredje
part.

§1 Möjligheter med garantin
Om det konstateras att patient inte är lämplig kandidat för korrigerande/repeterande
ingrepp/behandling finns möjlighet att fritt byta metod. Möjligheten att byta till annan metod
gäller med reservation för vår bruttoprislista (krona för krona).

§1:2 Garanti vid kapselkontraktion i samband med implantat/protes
Runt alla främmande materiel som opereras in i kroppen (implantat/protes eller fillers) bildas
en naturlig ärrvävnad, en så kallad bindvävskapsel. Denna bindvävskapsel blir hos vissa
patienter tjock, fast och drar ihop sig. Detta kallas kapselkontraktion och kan göra att brösten
känns hårda och även får ett mer onaturligt utseende.

Mot en ersättning kan du teckna en garanti som täcker kostnaden vid ett eventuellt behov att
revidera behandling/ingrepp. Kapselgarantin innebär att du har möjligheten att genomgå en
korrigerande behandling i de fall då en medicinsk bedömning konstaterar onormal
kapselkontraktion inom 3år.

Garantin täcker arbetskostnaden för att korrigera kapselkontraktion som av kirurg och i
enlighet med medicinskt vedertagna principer har konstaterats förorsaka hälsovådlig effekt.

Garantin täcker inte kostnad för material, medicinsk bedömning eller korrigerande tjänster
av tredje part.

§1:3 Garanti vid migrering i samband med fettransplantation
Den vanligaste komplikationen efter ett bröstförstorande ingrepp med fett är så kallad
migrering. Vid ett ingrepp där kroppseget fett används i syfte att förstora brösten är det att
förvänta minst 50 % av det transplanterade fettet kommer att migrera (”försvinna”) viket
innebär en icke förutsägbar volymförlust. Mot en ersättning kan du teckna en garanti som
täcker kostnaden vid ett eventuellt behov att revidera ditt ingrepp. Med vår garanti får du
möjligheten att genomgå en korrigerande behandling för att kompensera volymförlusten.

Garantin täcker inte kostnad för medicinsk bedömning eller korrigerande tjänster av tredje
part.

§1:4 Garanti vid infektion
Den vanligaste komplikationen efter ett bröstförstorande ingrepp är infektion. Mot en
ersättning kan du teckna en garanti som täcker kostnaden för behandling.
Garantin täcker inte kostnaden för implantat, fillers eller fett som går förlorat, medicinsk
bedömning eller korrigerande tjänster av tredje part.

§1:5 Garantins giltighetstid
Garantin gäller i 36 månader från köpets datum.

§1:6 Pris
Sek 299/månad (total kostnad under period Sek 10 764).

§1:7 Självrisk
Sek 2 500/tillfälle

§1:8 Förbehåll

  • Garantin gäller inte om du tidigare haft liknande problem (oavsett hos oss eller annan klinik)
  • Garantin innebär korrigerande åtgärder och inte återbetalning
  • Garantin innebär korrigerande åtgärder motsvarande kostnaden för utfört ingrepp (krona för krona)
  • Garantin täcker inte personliga kostnader som kan uppstå i samband med korrigering läs utebliven inkomst, sveda & värk eller annat
  • Garantin upphör att gälla om patient inte infaller sig senast 12 månader efter bekräftelse om korrigering
  • Garantin gäller endast om du har följt klinikens muntliga och skriftliga instruktioner
  • Garantin gäller endast om du inte gått upp eller ned i vikt mer än fem kilo sedan operationsdagen
  • Garantin gäller endast om du inte varit gravid
  • Garantin gäller inte för dig som röker eller snusar