Granskning av injektionsbranschen

De senaste veckorna har Robert Äschberg och hans “grävargrupp” på Aftonbladet valt att fokusera på kliniker och salonger runtom i Sverige som farit med osanning i sin marknadsföring. Från myndighetshåll har talats om nya regler år 2021 vilket är välkommet men än viktigare är vem som verkligen ska utföra myndighetskontrollerna.

Som exempel kan nämnas det sedan tidigare beslutade förbudet mot dubbdäckstrafik och det kommande förbudet att färdas med äldre fordon i centrala Stockholm – vem kontrollerar egentligen att förbuden/reglerna efterlevs?

Om nya regler beslutas men inte följs av vare sig tillsynsmyndighet eller medborgare råder snart anarki och som konsument kan du råka illa ut.

Sedan klinikens grundande i början på 2000-talet har patientsäkerhet och kvalitet alltid varit grundläggande för oss. Samtliga medarbetare har många års erfarenhet inom respektive tjänsteområde samtidigt som verksamheten arbetar med tillstånd av Socialstyrelsen.

Våra injektionsbehandlingar utförs endast av plastikkirurger och legitimerade injektionssjuksköterskor medan all kosmetisk kirurgi utförs av plastikkirurger med svensk läkarlicens.

Enligt samma tillvägagångssätt utförs våra hudbehandlingar endast av auktoriserade internationellt diplomerade hudterapeuter. Vi garanterar att våra medarbetare utför klinikens tjänster baserade på utbildning och kunskap samt att all vår personal uppbär ansvarsförsäkringar enligt gällande krav för tillståndspliktiga verksamheter.

För oss på Stockholm Medicus har det alltid varit och kommer alltid att vara en självklarhet att du alltid skall känna dig trygg och förhoppningsvis är denna granskning ytterligare ett steg i rätt riktning mot en säkrare och hårdare reglerad bransch.