INTIMPLASTIK

Allas underliv ser olika ut, det vet dom flesta redan. Men ett underliv kan även förändras med tiden på grund av en del olika faktorer såsom graviditet och skapa ett utseende som man kanske inte föredrar.

Det vanligaste bekymret man har är att de inre blygdläpparna är lite för långa eller ojämna, detta kan åtgärdas med intimkirurgi genom att man tar bort den delen/de delarna som hänger för långt utanför och på så sätt skapa en balans i storlek och utseende. Även klitoriskappan kan justeras om den upplevs för stor/hängig.

Är du däremot nöjd med hur du ser ut gällande inre blygdläppar och klitoris men att venusberget eller de yttre blygdläpparna har lite för mycket av en fettansamling så kan vi lösa det med fettsugning. För stora yttre blygdläppar kan skapa obehag såsom skav, svettningar i klämområden och upplevas som estetiskt störande.

 

Vid operationstillfälle så lokalbedövas du på området så att du inte känner något. Sedan utförs proceduren med hjälp av en laser som försiktigt skär bort området som ska avlägsnas och när det är klart så syr man ihop en ny form på blygdläpparna.

Efter operation kommer en viss svullnad och ömhet att uppstå och det är extremt viktigt att du vidtar försiktighet för att undvika att stygnen går upp. Sexuell aktivitet är uteslutet i sex (6) veckor.