PLASTIKKIRURGI

Plastikkirurgi eller rekonstruktionskirurgi är sådan kirurgi som syftar till att återställa eller förbättra kroppsvävnad. Plastikirurgin kan därför dels återställa kroppsdelar efter sjukdomar och olyckor (till exempel efter cancer), dels genomföras  som skönhetsoperation.

 

Rekonstruktiv plastikkirurgi syftar till att åtgärda eller maskera medfödda eller förvärvade defekter, såväl utseendemässiga som funktionella. Det kan röra sig om missbildningar, förvärvade skador såsom brännskador, rekonstruktion efter tumörer eller även bröstförminskning som kan vara en fördel om man besväras till exempel av rygg, nack och bröstsmärta.

 

Estetisk plastikkirurgi inriktas på att förändra utseendet och/eller motverka det naturliga åldrandet genom att korrigera kosmetiska defekter, så kallade skönhetsoperationer.

 

Vi på Stockholm Medicus utför det mesta inom estetisk plastikkirurgi för att underlätta din vardag när störande element på din kropp tar för mycket fokus.