Skadeanmälan – Patientförsäkring

Vid ansedd felaktig vård

Om du upplever att du har blivit felbehandlad eller har blivit skadad i samband med operation/behandling hos oss, ladda då ner denna blankett, fyll i samtlig information och skicka in till Folksam:

Skadeanmälan – Patientförsäkring (Ladda ner)