TATUERINGSBORTTAGNING

Sedan drygt femton år reducerar och tar vi bort tatueringar med olika lasertekniker. Våra olika metoder för att ta bort tatueringar är utan tvivel bland de mest effektiva på marknaden och tack vare vår långa erfarenhet ger vi dig både säkra behandlingar och få behandlingstillfällen.

Dagligen behandlar vi kunder som tröttnat eller ångrat sina tatueringar och med beprövad teknik bryter vi ner din tatuering utan risk för övrig vävnad såsom hud, nerver och muskler.

Vår verksamhet uppfyller kraven från Strålsäkerhetsverket, är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och arbetar med tillstånd från Stockholms stad att bedriva klinisk verksamhet. 

Vi kan bleka eller ta bort tatueringar i princip på alla delar av kroppen. Vissa områden är dock mer känsliga än andra varför respektive kandidats individuella önskemål alltid måste övervägas. 

Beroende på det tänkta behandlingsområdets känslighet rekommenderas i vissa fall att behandlingsområde behandlas i omgångar, med några dagars mellanrum för att skona huden från trauma och underlätta läkningsprocessen.

Kroppen har ett sinnrikt system för att återvinna, städa och mota bort skräp som hotar eller inte tillför vår kropp något vettigt. Systemet (det lymfatiska systemet) består av 1000-tals lymfkörtlar vars främsta uppgift är att likvidera invaderande celler som kan skada kroppen. 

På listan bland saker som lymfatiska systemet städar bort hör i vissa enstaka fall även bläcket som vi bryter ner med laserstrålarna. Forskning som publicerats på 2010-talet visar att tatueringsfärgen kan ta sig till lyftkörtlarna och påkalla en reaktion hos kroppens försvarsceller. 

Tyvärr kan det vara svårt att lämna garantier eftersom det bara i Sverige officiellt finns över 2 000 godkända tatueringsfärger. Förutom färgen spelar en rad andra faktorer in varför vi aldrig ger annat än prognoser. 

Genom att använda q-switchad yaglaser kan vi av erfarenhet prognostisera mellan 5-8 behandlingstillfällen men svarar din tatuering mot förmodan inte på vår behandling växlar vi över kirurgisk laser för att extrahera bläcket istället för att implodera detsamma.